Missie

Van missie tot actie

Om onze missie tot stand te brengen, participeren wij in
innovatieve start-ups die met hun activiteit inspelen op de trends en uitdagingen van deze tijd, of die een implementatie zijn van nieuwe technieken.

START-UP BEGINNEN? Neem contact met ons op!

Systematiek

Wij maken bij onze participaties gebruik van het 1111-punten systeem. Dit systeem komt van oorsprong uit de incubatiewereld en moet als volgt worden uitgelegd.

Dit houdt in, dat er een goede analyse van het idee wordt gedaan, maar dat de meeste aandacht uitgaat naar de uiteindelijke uitvoering. Het is om die reden dat de verschillende stappen worden uitgevoerd door de verschillende onderdelen van de Lanthopus Groep.

Lanthopus richt zich op het innovatie/idee en het maken van het businessplan en de bijbehorende financiering. Lanthopus X richt zich vervolgens op de digitale technieken als onderdeel van het growth hacking proces. LanthopusR richt zich vooral op het vinden van de juiste mensen/partners om een idee ook daadwerkelijk te verwezenlijken.

Hoeveel punten heb jij al?

 • 1 punt

  Het idee

 • 10 punten

  Uw businessplan

 • 100 punten

  De financiering

 • 1000 punten

  De uitvoering

MEER PUNTEN BEHALEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Onze aanpak

Indien een bedrijf of een ondernemer een idee heeft die hij zou willen verwezenlijken, wordt er eerst door een interne commissie beoordeeld of het idee marktkansen heeft en of het past bij onze criteria.

Daarnaast wordt een persoonlijkheidsanalyse gemaakt van de ondernemer en wordt beoordeeld en teruggekoppeld, wat zijn kwaliteiten zijn en waar de ondernemer aanvulling behoeft.

Op het moment dat wij de verschillende onderdelen positief beoordeeld hebben en we tot een gemeenschappelijk bedrijf gaan komen, zal er ook beoordeeld worden op welke manier de ondernemer ondersteund zal moeten worden en of er ook personele invulling zal moeten plaatsvinden binnen het operationele ondernemersteam.

Daarna worden de formele zaken geregeld en wordt een gezamenlijke strategie bepaald.

Aanpak

Onze criteria

De criteria waarop wij beoordelen of wij in een bedrijf zullen deelnemen is gebaseerd op de gedachte dat de activiteit een toegevoegde waarde moet hebben op de totale bedrijfsvoering van de groep.

Daarbij kijken we of het past bij onze Missie / Visie, of het onze activiteiten als groep versterkt en of wij als groep versterkend kunnen werken op de businesscase van het nieuwe bedrijf. Daarnaast geven we de voorkeur aan ondernemers die een gedeelde visie hebben, omdat dit de communicatie en onderlinge interactie sterk verbeterd.

Ook is het een pré als het bedrijf direct of indirect een bijdrage kan leveren aan onze eigen invulling van de MVO.

 • Criteria
  Sluit de start-up aan bij onze MVO-doelen?

HEB JIJ EEN GOED IDEE VOOR EEN START-UP?


Recente Start-ups