Hoe jongeren elkaar helpen

Youth4Youth is een samenwerking tussen Lanthopus en jongeren in Tilburg. Er is door LanthopusX een App gemaakt, genaamd de Youth4Youth app, waarmee jongeren die met problemen rondlopen (de strijders) deze anoniem kunnen voorleggen aan andere jongeren met ervaring (de matties).

Lantopus + Youth4Youth;

Daarbij is van groot belang dat de jongeren anoniem een plek kunnen hebben waar ze met hun problemen terecht kunnen. De gedachte van de Tilburgse jongeren is geweest dat hulpverlening vaak van een jongere aan een volwassene zorgverlener is, terwijl die niet dezelfde belevingswereld hebben en taal spreken. De jongeren onderling snappen elkaar wél, zo is de gedachte. De matties worden zorgvuldig gescreend en getraind. De app is zo gemaakt dat er niemand toegang heeft tot de gespreksdata, waardoor vertrouwelijkheid altijd gegarandeerd is.

Youth4Youth App De Youth4Youth app screen-designs

Wij zijn in deze participatie gestapt omdat wij de jongeren met problemen een zeer warm hart toedragen. Ook zien wij dat jongeren een eigen visie op de wereld hebben die zeer verfrissend werkt, en die wij graag gebruiken en inzetten.

Bij aanvang van de samenwerking bleek dat het maken van de app niet voldoende was. Ook het onderhoud op termijn en de aanvulling van eisen die zullen komen, zouden niet gedaan kunnen worden zonder externe steun. Wij hebben daarop een belang in de app genomen met als insteek dat deze ook ingezet zou kunnen worden voor andere doeleinden, waarmee er een verdienmodel ontstaat voor het doorontwikkelen en onderhouden van de app ten gunste van de jongeren en de matties uiteindelijk betaald kunnen worden. De opbrengsten hiervan komen voor een zeer groot deel weer terug ten gunste van de jongeren.

Inmiddels is de app ook voor andere doeleinden ingezet en zal de Youth4Youth app binnenkort gelanceerd worden ten behoeve van de jongeren en bij succes uitgerold worden over Nederland.

HEB JIJ EEN GOED IDEE VOOR EEN START-UP?

Recente Start-ups