Modernisering van Klassieke muziek

Mixolux is een samenwerking tussen Lanthopus en Marcel Geraerds. Marcel Geraerds is musicus en dirigent. In samenwerking met dhr. Geraerds, gaan we de cultuur op een andere manier benaderen dan tot dusver is gebeurd. Wij gaan door het gebruik van hedendaagse technieken de klassieke muziek opnieuw tot leven brengen en daarmee andere doelgroepen aantrekken.

De uiteindelijke doelstelling is om klassieke muziek te kunnen brengen zonder daarbij afhankelijk te zijn van subsidies met bijbehorende eisen aan de stukken die gespeeld worden.

Lantopus + Mixolux;

Wij zijn bij dit bedrijf betrokken geraakt omdat wij enerzijds zien dat cultuur een ondergewaardeerde activiteit is die alleen kan draaien bij de gratie van subsidies. Er zijn voorbeelden dat dit niet het geval is, maar die zijn schaars. Wij zijn van mening dat cultuur een wezenlijk onderdeel van onze geschiedenis is, dat deze meer ondersteund zou moeten worden. Wij zijn van mening dat door op een andere manier van kijken naar cultuur, er een gezond verdienmodel te bedenken is die daarmee een belangrijke bijdrage kan leveren aan de culturele sector in Nederland.

Daarnaast zijn ook de technieken de we in gaan zetten om tot onze doelstelling te komen, dermate nieuw (3D en MR), dat wij door het verkrijgen van deze kennis ook in staat zullen zijn om anderen te begeleiden en ondersteunen om deze techniek beschikbaar te maken voor andere doeleinden.

De start-up bevindt zich nu in de fase van financiering.

HEB JIJ EEN GOED IDEE VOOR EEN START-UP?

Recente Start-ups