Voor innovaties waarvan het risico hoog is, of waarbij de complexiteit groot is, voeren wij innovatietrajecten uit. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de stakeholders in de keten.

Neem contact met ons op!

Stakeholder innovatietrajecten

Afhankelijk van de complexiteit van de innovatie, worden in een of meerdere sessies de verschillende stakeholders bij elkaar gebracht, waarbij elke stakeholder zijn visie geeft op de verschillende onderdelen van de innovatie, zoals de trends, de belangen, de propositie etc. Daarbij worden de belangen van de individuele stakeholder bepaald en gewogen naargelang de zwaarte van stakeholder. Er wordt gebruik gemaakt van speciaal ontwikkelde software.

Voor een innovatie dat gedragen wordt door de stakeholders waar meerdere belangen een rol spelen en een belemmering zouden kunnen vormen voor het slagen van de innovatie leidt deze manier van werken tot het bepalen van de juiste strategie. In dit verband, worden ook de scenario-vorming en risicofactoren bepaald die de grootste invloed zullen hebben op het succes.

Het is een methode waarbij de markt-introductie gelijktijdig loopt met het innovatietraject. Het eindresultaat van een dergelijk traject is namelijk een ondernemingsplan die samen met de stakeholders is ontwikkeld en beoordeeld.

Wat zijn de kosten?

Een innovatietraject is vaak subsidiabel. De exacte kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van de vraagstelling/innovatie en het aantal benodigde sessies. Een gemiddelde sessie kost tussen €12.000 en €50.000 en zijn vaak voor 50% subsidiabel.

  • Uitgebreid businessplan, gemaakt samen met de stakeholders
  • Grote kans van slagen van de marktintroductie
  • Bespaar kosten door subsidies
  • Maak optimaal gebruik van AL onze technieken

Nieuwsgierig wat er voor jou mogelijk is?

Stakeholders zijn geen vampier-jagers

Ontdek hoe Lanthopus je bedrijf kan transformeren

Heb je een team van experts op gebied van innovatie, technologie en creativiteit nodig? Is kwaliteit belangrijk voor jou? Is schaalbaarheid en eindeloze aanpasbaarheid essentieel?

Vertel ons over je wensen, dan neemt een van onze succes-managers contact met je op!