Wij bieden ondersteuning aan bedrijven. Door middel van innovatie kunnen we een invullling geven aan de uitdagingen waar een onderneming in de toekomst mee te maken heeft. Daarvoor hebben we de volgende onderdelen van dienstverlening.

De kernwaarden van Lanthopus

Samenwerken

Wij geloven in de kracht van samenwerking. Niemand kan alles. Veel energie, tijd en geld wordt verspild omdat we iedere dag weer opnieuw het wiel willen uitvinden. Wij zoeken in alles wat wij doen, naar mogelijkheden om tot samenwerking te komen. Zo zien wij onze klanten niet van uit klant-leverancier relatie, maar vanuit 2 samenwerkende bedrijven die werken aan een gezamenlijk doel.

verantwoordelijkheid

Wij staan als bedrijf niet op een eilandje. We zijn onderdeel van een groter systeem van bedrijven binnen en buiten de keten en hebben daarnaast ook een maatschappelijke rol. Wij willen in onze manier van ondernemen daar waar mogelijk een maatschappelijke bijdrage leveren door onze vaardigheden en expertise in te zetten ten gunste van maatschappelijke issues, op sociaal, economisch en ecologisch gebied.

Ondernemerschap

In de eerste plaats zijn we mens. Maar we zijn ook ondernemers met de vrijheid om eigenwijs te zijn. Het realiseren van een maatschappelijke impact is volgens ons alleen duurzaam als het gepaard gaat met gezond ondernemerschap, zonder afhankelijk te zijn van schenkingen of subsidies. De combinatie van innovatief ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid is wat ons maakt tot wie we zijn.

Ondersteunen

Wij zien onze innovatieve diensten en expertise als een mogelijkheid om anderen te helpen. Het ondersteunen van anderen is een intrinsieke behoefte. Dat geldt voor onze klanten, maar ook voor de verschillende start-ups waar we in participeren en voor de verschillende projecten die we doen om een maatschappelijke bijdrage te leveren.

Missie

Onze Missie

Wij zien het als onze missie om door middel van een combinatie van innovatie, ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid een maatschappelijke impact te realiseren, ten gunste van onze klanten en partners. Lees onze activiteiten om een beeld te krijgen hoe wij hier binnen Lanthopus invulling aan geven.

Bekijk onze activiteiten

Waarom innoveren? 4 Megatrends

Digitalisering

Door de komst van internet en de steeds sneller opvolgende technische ontwikkelingen, worden vele branches opgeschut. Er is geen bedrijf meer denkbaar die zonder IT kan en het internet zorgt voor een steeds internationalere markt.

Maar hoe ga je als bedrijf om met die ontwikkeling. Enerzijds wordt het steeds moeilijker om de juiste kennis te hebben en te houden en anderzijds levert internet steeds meer nieuwe concurrenten en steeds meer toetreders op.

Daarnaast staat ook de bestaande concurrentie niet stil, en ontstaat de strijd om wie de digitale middelen het beste inzet om de klanten te bedienen of om nieuwe klanten te vinden en daarmee omzet te behouden of te vergroten.

Arbeidsmarkt

De behoefte aan steeds hoger gekwalificeerd personeel in combinatie met een vergrijzende bevolking zorgt voor een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Dus is de uitdaging voor een bedrijf niet alleen hoe aan mensen te komen, maar ook hoe mensen te behouden. En dan blijft nog steeds de vraag of de bestaande mensen in staat zijn om in de nodige veranderingen mee te groeien.

Duurzaamheid

Er ontstaat steeds meer druk op bedrijven om hun eigen economisch handelen te zien in het licht van hun maatschappelijke impact. Enerzijds wordt dit gevoerd door de grote aandacht voor de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering.

Daarnaast ontstaan er steeds meer regels om bedrijven te motiveren hun maatschappelijke positie te vervullen. En de consument stelt steeds hogere eisen aan het maatschappelijk handelen van een onderneming en moet tegenwoordig gezien worden als een substantieel onderdeel van de bedrijfsvoering.

Marktontwikkelingen

En binnen al die veranderingen moet een onderneming de omzet op peil houden en tijdig bijsturen als er marktveranderingen zijn. Het strategisch overzicht is daarom van groot belang.

Daarbij komt nog dat de veranderingen ook grote nieuwe kansen met zich meebrengt, maar de vraag is wie ze kan pakken. Zijn dat de nieuwe innoverende bedrijven of zijn dat de bestaande bedrijven die geleefd worden door de waan van de dag?

Met al deze vereisten die aan een onderneming en aan een ondernemer wordt gesteld, is ondernemen geen eenvoudige taak. Daar komt ook bij dat elk van deze ontwikkelingen niet alleen staan, maar een combinatie van factoren zijn, die bepalen of een onderneming in de toekomst nog bestaansrecht zal hebben of ingehaald zal zijn door andere bedrijven.

Samenwerken met Lanthopus?

Wij bieden ondersteuning aan bedrijven. Door middel van innovatie kunnen we een invullling geven aan de uitdagingen waar een onderneming in de toekomst mee te maken heeft. Bekijk onze dienstverlening om te weten hoe we dit aanpakken.

Bekijk onze activiteiten Neem Contact met ons op