Naast de activiteiten rondom innovatie hebben wij ook een intrinsieke motivatie om onze maatschappelijke impact vorm te geven door ons actief in te zetten voor maatschappelijke issues. Wij zetten ons ondernemerschap en ons innovatief vermogen in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die een bijdrage leveren aan de Global Goals van de Verenigde Naties. We willen zelf initiatieven nemen als wij een maatschappelijk probleem zien, waar een oplossing voor moet komen.

HOE PASSEN WIJ DIT TOE BINNEN ONZE BEDRIJFSVOERING?

DOOR OP EEN ANDERE MANIER NAAR MENSEN TE KIJKEN.

Wij maken bij ons bedrijf bewust gebruik van het inclusief ondernemerschap. Wij geloven in wat mensen kunnen, en kijken naar hoe we de functie op maat kunnen maken op de persoon. Dat werkt beter dan mensen in een hokje te duwen wat niet past.

Wij zien namelijk een grote groep mensen met enorme capaciteiten die niet ingezet worden vanwege een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zien echter niet de afstand, wij kijken naar de capaciteiten. Naar onze mening is dat niet alleen het maatschappelijk wenselijke, maar ook goed ondernemerschap.

Wij zien niet mensen die “zielig” zijn, wij zien mensen met capaciteiten die hard nodig zijn. En als het betekent dat wij daarvoor onze bedrijfsvoering moeten aanpassen, dan is dat een kleine prijs voor hetgeen het oplevert.

Wij gebruiken daarvoor dezelfde technieken die we toepassen bij de beoordeling omtrent samenwerking tussen mensen. Juist doordat wij in staat zijn om die analyse te doen, weten we ook op welke manier we iedereen – dus de mensen met én zonder arbeidsbeperking - kunnen inzetten. Dat levert een werksfeer op die wellicht wel onze grootste asset is.

Er heerst dan bij ons ook een zero tolerance beleid omtrent elke vorm van discriminatie op geslacht, geaardheid, geloof, afkomst of huidskleur. Wij wensen alleen te kijken naar wie de mens is en hoe hij/zij in het team past, naast de inhoudelijke toegevoegde waarde.

Ken jij iemand die een kans verdient?

Neem contact met ons op

ONZE BIJDRAGE AAN DE GLOBAL GOALS

In 2015 heeft de Verenigde Naties een aantal doelen gesteld die ze gerealiseerd wil zien in 2030. Daarin roept ze op tot samenwerking en partnership om aan de realisatie van die doelen invulling te geven. Wij zijn van mening dat het onze missie is om een maatschappelijke impact te realiseren en dat de realisatie van de Global Goals daar een onderdeel van dient te zijn.

Global Goals

WELKE DOELEN KUNNEN
WE ZELF REALISEREN?

Lanthopus heeft zich ten doel gesteld om van een aantal individuele doelen tot targetdoel te maken. Dat betekent dat wij een samenwerking met andere bedrijven op zullen zetten die zich specifiek richten op een enkelvoudig doel. Momenteel richten wij ons op de onderstaande doelen

global goal #4: Quality education

ONDERSTEUNING ONDERWIJS PROJECTEN

global goal #11: Sustainable Cities and Communities

ENERGIE PRODUCTIE & GEBRUIK

global goal #8: Decent Work and ecnonomic growth

SHARED IT & FAIR-TRADE

global goal #10: Reduced inequalities

INCLUSIEF ONDERNEMEN

initiatieven

Global Goals platform

Allereerst willen wij onze kennis en kunde rondom de digitale technieken inzetten om op zo groot mogeljke schaal aandacht te creëren voor de Global Goals.

Wij zullen daarom op verschillende manieren de Global Goals uitdragen en een platform ontwikkelen waarbinnen elke organisatie die een bijdrage levert aan de Global Goals zich zichtbaar en bereikbaar kan maken en informatie beschikbaar stelt over de Global Goals. Dit platform zal in het najaar van 2018 worden gelanceerd.

social enterprises rondom maatschappelijke issues

We zijn een onderzoek gestart of we door middel van innovatief denken en ondernemerschap een oplossing kunnen bedenken rondom sociaal-maatschappelijke thema’s zoals eenzaamheid en schuldenproblematiek.

De gedachte is dat het niet afhankelijk mag zijn van overheidssubsidies, maar een eigen verdienmodel heeft, waardoor een (lokale) maatschappelijke impact gerealiseerd en daarmee zichzelf in stand kan houden.

HET REALISEREN VAN DE GLOBAL GOALS KUNNEN WE NIET ALLEEN

Maatschappelijke problemen aanpakken is een missie voor ons allemaal. Wil jij graag helpen met de verwezenlijking hiervan? Word vandaag nog partner om de Global Goals te realiseren!

let's team up!