Ondersteuning

Hoe wij innovatie zien

We bieden ondersteuning aan bedrijven. Door middel van innovatie kunnen we een invullling geven aan de uitdagingen waar een onderneming in de toekomst mee te maken heeft. Daarvoor hebben we de volgende onderdelen van dienstverlening.

Neem contact met ons op

Innovation-mining
& brainstorming

In deze dienst gaan we samen met een ondernemer de mogelijkheden bekijken en ontwikkelen van het uitbreiden van de bestaande markten. Daarvoor kijken we zowel naar de mogelijkheden binnen bestaande doelgroepen, door het inzetten van digitale technieken of naar de mogelijkheden van regionale uitbreiding, zowel nationaal alsook internationaal.

Meer informatie

Growth hacking
& leadgeneratie

De techniek van growth hacking gebruiken we om tot een zeer snelle time-to-market te komen. Growth hacking is de methode, waarbij volgens de lean-methode een product in een zeer vroeg stadium geïntroduceerd wordt.

Meer informatie

Trendwatching
& Scenariovorming

We letten in opdracht van een bedrijf op de ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het resultaat van een onderneming. Daarbij koppelen we de trend door middel van scenariovorming aan het effect van de trend. Vervolgens wordt door gebruik te maken van wiskundige simulaties en technieken een risico-curve ontwikkeld alsmede gevoeligheidsanalyses bepaald.

Meer informatie

Stakeholder
& Innovatie trajecten

Voor innovaties waarvan het risico hoog is, of waarbij de complexiteit groot is, voeren wij innovatietrajecten uit. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de stakeholders in de keten. Afhankelijk van de complexiteit van de innovatie, worden in één of meerdere sessie de verschillende stakeholders bij elkaar gebracht.

Meer informatie